Europejska Giełda Maszyn Masarskich Kampol

You are here: Home » Terms of Service
Wednesday, 21 Mar 2018

Regulamin

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Europejską Giełdę Maszyn Masarskich (dalej zwanej EGMM) w zakresie serwisu egmm.pl.

1. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają odpowiednio:
Europejska Giełda Maszyn Masarskich Piotr Kamiński, Paweł Kamiński, spółka cywilna (dalej zwana EGMM) z siedzibą w Modła 17A, 06-521 Wiśniewo, Regon 142693510, NIP: PL 5691861060.
Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu.
Serwis egmm.pl – prowadzony przez EGMM serwis, służący użytkownikom do zamieszczania oraz przeglądania ofert, zawierających ogłoszenia sprzedaży i kupna maszyn oraz usług z branży masarskiej.
Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z serwisu egmm.pl.
Maszyna – obiekt będący głównym elementem transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu egmm.pl. Maszyną może być maszyna masarska lub maszyna pokrewna branży masarskiej.
Cennik - opłaty o wysokości ustalonej przez EGMM, do których Użytkownik jest zobowiązany z tytułu korzystania z usług EGMM.
Ogłoszenie – wystawiana przez Użytkownika oferta sprzedaży lub kupna Maszyny na łamach Serwisu egmm.pl

2. Zasady funkcjonowania EGMM

2.1. EGMM udostępnia Użytkownikom możliwość wystawiania ofert Maszyn bądź też ich zakupu.
2.2. Ogłoszenia wystawiane przez Użytkownika są dodawane za pośrednictwem elektronicznego formularza, który zawiera w sobie obowiązkowe do wypełnienia pola.
2.3. Ogłoszenia promowane są wyeksponowane na stronie głównej w formie rubryki (cztery losowo wybrane produkty), na każdej podstronie w panelu bocznym (losowo wybrane produkty) oraz na liście produktów w wybranej kategorii zawsze pojawiają się jako pierwsze (wszystkie promowane produkty).
2.4. Każde Ogłoszenie może zawierać ofertę odnośnie tylko jednej Maszyny.
2.5. Każda maszyna może być obiektem tylko jednego ogłoszenia.
2.6. Odpowiedzialność za treść zawartą w Ogłoszeniach ponosi Użytkownik, który akceptując Regulamin zobowiązuje się do podawania tylko prawdziwych danych.
2.7. EGMM może usunąć ze swojego serwisu dowolne ogłoszenie, które w jakikolwiek sposób narusza niniejszy Regulamin bądź też zawiera niedozwolone treści.
2.8. Korzystając z Serwisu egmm.pl, Użytkownik oświadcza, iż posiada prawa autorskie do treści w zamieszczanych przez siebie ogłoszeniach i wyraża zgodę na ich publikację w Serwisie egmm.pl.
2.9. Opisy maszyn, paramerty techniczne i zapewnienia co do stanu są opinią sprzedawcy i nie zostały zweryfikowane i nie są gwarantowane przez EGMM.
2.10. Istnieje możliwość, że wybrana Maszyna jest niedostępna, ponieważ po opublikowaniu oferty sprzedający sprzedał ją bezpośrednio lub wycofał się ze sprzedaży, a nie usunał oferty, ani nie poinformował nas o tym fakcie. Dlatego EGMM nie może zagwarantować dostępności każdej zamieszczonej Maszyny.
2.11. Czas trwania aukcji to zwykle 180 dni. Jeśli Maszyna nie zostanie sprzedana w okresie 180 dni, oferta może zostać przedłużona za obopólną zgodą pomiędzy sprzedającym i EGMM.
2.12. Jeśli sprzedający wykryje błąd w ofercie, którą zamieścił, powinien po zalogowaniu poprawić błąd lub powiadomić EGMM bezpośrednio przez e-mail, a EGMM naniesie stosowne poprawki.
2.13. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić EGMM natychmiast, jeśli Maszyna wystawiona przez niego staje się niedostępna, a oferta nieaktualna.
2.14. Sprzedający potwierdza, że jest właścicielem Maszyn zamieszczonych w ofertach sprzedaży lub, że został upoważniony przez właściciela do sprzedaży oraz, że nie istnieją żadne zastawy lub obciążenia na towary.
2.15. EGMM zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany w dowolnym czasie aukcji.

3. Płatności

3.1. Zamieszczanie ofert sprzedaży maszyn używanych oraz zamieszczanie ofert kupna maszyn jest bezpłatne. Oferty z nowymi maszynami zamieszczają producenci lub ich przedstawiciele czy dystrybutorzy po wykupieniu odpowiedniego abonamentu rocznego, którego cena netto i limit ilości maszyn określone są w cenniku.
3.2. Kupujący maszynę zobowiązuje się zapłacić EGMM prowizję w wysokości 10% od ceny netto Maszyn. Prowizja zostanie doliczona do faktury wystawionej kupującemu od EGMM.
3.3. Każde Ogłoszenie ma prawo trafić do puli produktów promowanych, jeśli tylko Użytkownik je zamieszczający uiści odpowiednią, określoną w cenniku, opłatę.
3.4. Zakupione Maszyny, zostaną wysłany po otrzymaniu płatności w całości. Wszystkie płatności dokonywane są na rzecz EGMM, który działa jako pośrednik pomiędzy kupującym, a sprzedającym.
3.5. Sprzedający zgadza się sprzedać przedmiot od razu po otrzymaniu płatności.
3.6. Kupujący zobowiązuje się do zakupu wystawionych Maszyn za pośrednictwem EGMM. Wszelkie działania mające na celu uniknięcia płacenia prowizji mogą doprowadzić do procesu sądowego.

4. Załadunek i transport

4.1. Transport maszyn odbywa się za pośrednictwem EGMM, które dostarcza maszynę pod wskazany przez Użytkownika adres, bądź umożliwia Użytkownikowi odebranie maszyny ze swojej siedziby. W obu przypadkach koszt transportu pokrywa Użytkownik, który kupił maszynę.
4.2. EGMM nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki. Własność towaru przenoszona jest na Kupującego w chwili załadunku.
4.3. Kupujący zobowiązuje się nie odmówić odbioru maszyny z powodu uszkodzeń wynikłych w trakcie transportu.

5. Uczestnictwo

5.1. Korzystanie z Serwisu egmm.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika treści Regulaminu.
5.2. Użytkownik chcący zamieszczać Ogłoszenia musi założyć konto w Serwisie egmm.pl.
5.3. Użytkownik zobowiązany jest podawać prawdziwe dane podczas zakładanie nowego konta w Serwisie egmm.pl. Założenie konta jest równoważne z pozwoleniem na przetwarzanie danych osobowych przez EGMM.
5.4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez EGMM zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wykorzystywanie danych osobowych dodatkowo określa Polityka Prywatności, stanowiąca załączniku nr 2 do Regulaminu.
5.5. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania usunięcia swoich danych.
5.6. Wysokość opłat za korzystanie z serwisu egmm.pl określa Cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Reklamacje

6.1. Wszystkie Maszyny używane sprzedawane są W STANIE W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ ZE WSZYSTKIMI WADAMI bez gwarancji.
6.2. Wszelkie spory wynikające z przeprowadzonej transakcji lub brak realizacji transakcji są wyłącznie sprawą między kupującym a sprzedającym. EGMM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone kupującym i sprzedającym ze względu na brak realizacji transakcji.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Serwis egmm.pl nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie podmiotów będących partnerami EGMM.
7.2. Regulamin i Cennik mogą zostać w dowolnej chwili zmodyfikowane przez EGMM, o czym wszyscy Użytkownicy będą poinformowani drogą elektroniczną.
7.3. Dalsze korzystanie z Serwisu egmm.pl po wprowadzeniu modyfikacji w Regulamin lub Cennik, oznacza akceptację tychże zmian.
7.4. Wszystkie transakcje sprzedaży uważa się, że zostały wprowadzone w Polsce, wszelkie pytania dotyczące ich ważności, interpretacji lub wykonania warunków lub przepisów lub wszelkie prawa i obowiązki stron niniejszej umowy, podlegają i będą rozstrzygane zgodnie z prawem w Polsce.

Add comment


Security code Refresh

Featured Products

Grinder LASKA W-400 with loading belt from 2007 year
Filler HANDTMANN VF612  from 2007
 Filler VEMAG DP15C
Filler VEMAG ROBBY 2

News

EGMM dystrybutorem noży do kutrów

EGMM prowadzi dystrybucję produkowanych w Polsce profesjonalnych noży do kutrów masarskich i innych maszyn pracujących w różnych gałęziach przemysłu. Na...

Read more

Ceny skupu żywca

Ograniczona krajowa podaż żywca wieprzowego powoduje wzrost jego cen skupu. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach...

Read more

Ceny ciężkich jagniąt w Unii zaczęły spadać

W połowie czerwca br. ceny ciężkich jagniąt w krajach Unii Europejskiej spadły po raz pierwszy od prawie trzech miesięcy poniżej...

Read more
Polish (Poland)Hungarian (formal)Russian (CIS)English (United Kingdom)